ARAMA SONUCU BULUNAMADI

KULLANIM KOŞULLARI

www.persan.com.tr internet sitesini (bağlı alt alan adlarıyla birlikte “Site” olarak anılacaktır) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Site’de sunulan hizmetler, Persan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Persan”) tarafından sağlanmakta olup, Site’nin yasal sahibi Persan’dır. Site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Persan’a aittir.

Site’ye erişim sağlamanız, Site’de yer alan içeriklere herhangi bir şekilde ulaşmanız veya Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız işbu kullanım koşullarını (“Kullanım Koşulları”) peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları, teknik gereklilikler ve değişebilen yasal mevzuata uyum çerçevesinde zaman zaman değiştirilebilecek olup, değişiklikleri içeren Kullanım Koşulları Site’ye yüklenecek ve değişiklikler söz konusu yüklenme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Site’ye erişim sağlamaya, Site’de yer alan içeriklere herhangi bir şekilde ulaşmaya veya Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmaya devam etmeniz, Kullanım Koşulları’nda yapılan değişiklikleri de peşinen kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Persan, Kullanım Koşulları’nın Site’yi herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar (“Kullanıcı”) tarafından düzenli olarak incelenmesini tavsiye etmektedir. Sitenin kullanımı, kullanım sırasında geçerli olan Kullanım Koşulları’na tabidir. Persan’ın dilediği zaman herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Site’de yer alan bilgileri, kampanyaları, ürünleri, koleksiyonları, site düzenini ve sair içerikleri değiştirme ve bunların yayınını durdurma hakkı saklıdır.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticari Haklar

Site ve Site’de yer alan tüm bilgi, yazı, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, sayfa düzeni, satışa/kullanıma sunulan ürün, hizmet, markalar, ticari unvan, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve bunlarla bağlantılı diğer unsurlar (“İçerik”) üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ticari haklar münhasıran Persan’a aittir veya Persan bunlardan yararlanmak için izin veya lisans sahibidir.

İçerik’in hiçbiri, Persan’ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, ters mühendislik de dahil olmak üzere hiçbir surette kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz, işlenemez, dağıtılamaz, türetilerek çalışılamaz, herhangi bir ticari faaliyete konu edilemez ve hak sahibinin izninin veya onayının yasal düzenlemeler ve uygulamalarca arandığı sair hiçbir işleme tabi tutulamaz.  Persan’ın önceden alınmış yazılı izni olmadıkça ve kaynak gösterilmedikçe, Site’nin bütünü ve/veya bir kısmı veya herhangi bir içeriği başka bir internet sitesinde veya sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir uygulamada kullanılamaz. Aksi takdirde, Kullanıcı, Persan’ın uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmenin yanında lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Persan’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

Kullanıcı gerek yukarıda sayılan filler ile gerekse de Persan’ın fikri ve sınai mülkiyet hakları ve/veya ticari haklarını ihlal eder nitelikteki başka yollarla Persan ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Burada açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın Persan’ın haklarını ihlal eden tüm işlem ve eylemler başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir. Persan’ın fazlaya dair diğer tüm hakları saklıdır.

Sorumluluk

Persan, Site’ye erişim sağlanması, Site’nin veya İçerik’in herhangi bir şekilde kullanılması nedeniyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, hata, yanılma ve/veya herhangi bir başka sebep halinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir surette sorumlu değildir. Persan, yüklenmeye ve/veya paylaşıma uygun İçerik’in zararlı virüs ve yazılımlardan ve sair kötü amaçlı kodlardan arındırıldığı yönünde bir garanti vermediği gibi herhangi bir sebep neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da herhangi bir siber tehdit, iletişim hatası, hırsızlık ya da dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi ya da bunların değiştirilmesi veya kullanılması ve diğer herhangi bir tehdit/risk hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Persan’ın Site’de yer alan İçerik’in doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmesine rağmen bazı istisnai durumlarda Site’de gösterilen bilgiler, daha sonra yapılan fiili değişikliklerle uyumlu hale getirilmemiş olabilir. Bu kapsamda, Site’de yer alan İçerik ile ilgili hizmet veya ürün bilgisinin güncel durumu arasında farklılık söz konusu olabilir. Persan, Site’de yer alan İçerik’in güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği ve belli bir amaca uygunluğu gibi hususlarda açık veya zımni herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

Site, Kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla Persan’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı, referans veya köprü içerebilir. Persan, kontrolü altında olmayan söz konusu sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, Site’yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine ilişkin uygulanabilir diğer kurallara uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Site’nin Kullanıcı tarafından hukuka aykırı kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile Kullanıcı’nın Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin ve/veya Persan’ın uğradığı/uğrayabileceği zararlardan sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Persan’ın ve/veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hakkına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup, ihtilafların çözülmesinde münhasıran İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Anasayfaya Dön